telefon: +0850 255 00 66

e-posta: [email protected]

İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası (“GİZLİLİK POLİTİKASI”) www.ruzgarkurye.com ibareli internet sitesinin sahibi Kağıthane Caddesi Dilruba Çıkmazı Sk. No: 16 D:7 Kağıthane / İstanbul adresinde mukim Onur ECEN'in www.ruzgarkurye.com internet sitesi (“WEBSİTESİ”) kullanıcılarının paylaştığı kişisel bilgilerin gizlilik ve güvenliğini belirleyen ilkelerdir.

Onur ECEN, kullanıcıların WEBSİTE’si üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanmayacak, ayrıca izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bununla beraber kullanıcı, paylaşmış olduğu bilgilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm Onur ECEN iştirakleri ile de paylaşımına izin vermektedir.

Kişisel bilgiler; ad soyad, doğum tarihi, ev adresi, mobil ve sabit telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

WEBSİTESİ’nin tasarımı, yazılımı ve/veya ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Onur ECEN’ın mülkiyetinde olup, ÜYE tarafından kullanılamaz. Onur ECEN, söz konusu bilgilerle ÜYE bilgilerini açıklamadan, demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez .

ÜYE, WEBSİTESİ’nde, spam, virus, truva atı ve benzeri yazılımlar kullanamaz, herhangi bir program vasıtasıyla internet sitesinin diğer üyelerinin internet sitesinden yararlanmalarını önleyecek, internet sitesini kullanılmayacak hale getirecek veya önemli ölçüde yavaşlatacak, Onur ECEN’ın yazılım ve donanımına zarar verebilecek işlemlerde bulunamaz. WEBSİTESİ’nin bu tür yazılımlardan korunması amacıyla, olanaklar çerçevesinde, önlem alınmıştır; ÜYE’nin kendi donanım ve yazılımıyla ilgili olarak kendi koruma sistemini bulundurması gerekir, WEBSİTESİ’ne erişimi sebebiyle kendi yazılım, donanım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek her türlü sorun ve bu sorunların sonuçlarından ÜYE sorumludur.

Onur ECEN, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Onur ECEN, gerekli bilgi güvenliği önlemi almasına karşın, WEBSİTESİ’ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda ÜYE verilerinin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden, okunmasından ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu değildir. ÜYE, WEBSİTESİ’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Onur ECEN’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

ÜYE, WEBSİTESİ’nin diğer üyelerinin bilgilerine ve yazılımlarına ulaşmaya veya bunları kullanmaya çalışmayacağını, aksi halde doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen ÜYE’ye ait olduğunu kabul eder.

ÜYE, WEBSİTESİ’ne ÜYE olurken verdiği bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, değişen bilgileri derhal düzelteceğini ve Onur ECEN’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. ÜYE, Onur ECEN’ın bu bilgileri ve verileri her zaman silebileceğini, ÜYE’nin üyeliğini askıya alabileceğini ve/veya sonlandırabileceğini kabul eder. Onur ECEN, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde verilen mahkeme kararı veya idari emir gereğince yahut ÜYE’nın rızasının bulunması halinde üçüncü kişilere açıklayabilir; ÜYE’nin rızasının bulunması halinde bu bilgileri ve ÜYE’nin WEBSİTESİ’ndeki hareketlerini, internet sitesinin geliştirilmesi ve üyelerine daha iyi hizmet sağlanabilmesi amacıyla kullanabilir.

Onur ECEN tarafından WEBSİTESİ’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, coğrafi konum, WEBSİTESİ’ne erişilen tarih ve saat, ziyaret süresi, WEBSİTESİ’nde bulunulan sırada erişilen sayfalar ve WEBSİTESİ’ne doğrudan bağlanılmasını sağlayan WEBSİTESİ’nin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Onur ECEN, kullanıcılara ve kullanıcıların WEBSİTESİ’nin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

ÜYE, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında, Onur ECEN ve markalarının ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında (sosyal medya kanalları da dahil olmak üzere) kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, WEBSİTESİ’ne üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Onur ECEN tarafından kullanılmasına ve/veya arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Onur ECEN tarafından kullanılmasına ve/veya arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve/veya kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Onur ECEN’ı sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. ÜYE veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Onur ECEN’ın [email protected] adresine iletebilir.

Kullanıcılar, Onur ECEN’dan promosyon ve duyuru mesajı içeren e-posta almak istemiyorsa,WEBSİTESİ’nde yer alan iletişitim bilgilerini kullanarak ve [email protected] ‘a bildirerek bu tercihlerini Onur ECEN’a iletebilirler.

Onur ECEN, işbu GİZLİLİK POLİTİKASI hükümlerini, dilediği zaman www.ruzgarkurye.com sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Her Kullanıcı, işbu WEBSİTESİ’ni ziyaret ederek, işbu GİZLİLİK POLİTİKASI hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.